Innan du skickar in ansökan bör du kontakta din amanuens för att gå igenom din individuella studieplan.

En förnyad studierätt kan beviljas enbart en gång, undantagsfall kan göras endast vid livssituationer som kan påvisas med läkarintyg. Studerande som beviljats förnyad studierätt kan inte ansöka om fortsatt studierätt eller frånvaroanmäla sig.